• image0
  • image1
  • image2
  • image3
  • image4

Filosofie firmy Magog

Během své téměř 150-tileté existence se břidličné doly Magog vypracovaly z kdysi regionálního důlního závodu na podnik, který působí v Německu celoplošně a je známý i za hranicemi Evropy. Blízkost k trhu i vstřícnost vůči zákazníkům , spolehlivost a sociální odpovědnost jsou hodnoty, které náš středně velký rodinný podnik od svých počátků udržuje a kterými žije. Naší nejdůležitější povinností je zajistit spokojenost zákazníků. Klademe důraz na důvěrný vztah s našimi zákaznickými partnery v oblasti obchodu a řemesla, s projektanty a investory, obchodními partnery i zaměstnanci. To je rozhodující základ našeho úspěchu. Připravenost k pracovnímu nasazení, týmový duch a skutečná vstřícnost vůči zákazníkům jsou nezbytné předpoklady pro úspěchy našeho podniku v budoucnosti.

Znalosti našich pracovníků a jejich odhodlání podávat pracovní výkony, kvalita našich produktů a servisní služby a inovační síla, se kterou průběžně nabízíme nová řešení ku prospěchu našich zákazníků, budou i nadále hlavními pilíři našeho úspěchu.

 


 

Neocenitelný kapitál: Naši zaměstnanci

Naši specialisté jsou stále aktivní v nadřazených orgánech, aby si vyměňovali a sdíleli odborné znalosti a zkušenosti týkající se břidlice.
Jako příklad můžeme jmenovat registrované Konsorcium břidlice v Neuwied.